teamcoaching
individuele coaching
 • zorgprofessional
 • huisarts
 • staf
 • professionals
leiderschapsontwikkeling
 • zorgmanager
 • teamleider
 • praktijkmanager
 • bestuurder
loopbaanadvies
 • zorgprofessional
 • huisarts
 • staf
 • professionals

Teamcoaching

Zorg van nu betekent als team samenwerken

Samenwerking en verbinding zijn krachtige beschermers tegen stress en overbelasting. Echter teamleden zijn nooit met z’n allen tegelijk op de werkvloer. Niet in 24 uurs zorg. Hierdoor kunnen teamleden elkaar uit het oog verliezen. De samenwerking kan onder druk komen te staan. Het is daarom belangrijk om regelmatig met het hele team bij elkaar te komen. Samen successen en teleurstellingen te delen en hoe je hier als team (lid) mee om gaat. Samen bewuster te worden van de manier van samenwerken. Met elkaar uit te deuken, te ontspannen en te lachen.     

Impactvol, lean, afgestemd, ervaringsgericht.

Individuele coaching

Werken in de zorg geeft veel en kan ook veel vragen 

Elke medewerker heeft zijn of haar unieke balans. Individuele coaching versterkt of herstelt deze balans. Door het ordenen van gedachten en gevoelens, het zelf doorprikken van zogenaamde ‘mind games’ en het eigen maken van nieuwe vaardigheden. Hierdoor groeit de persoonlijke effectiviteit. Met als effect meer innerlijke rust, veerkracht, prestaties en werkplezier. Individuele coaching kan worden ingezet bij professionele ontwikkeling, verbetertrajecten en preventie verzuim.  

Impactvol, lean, afgestemd, ervaringsgericht.

Leiderschapsontwikkeling

Een gezond  werk en leerklimaat en snelle 
besluitvorming

Voor leidinggevenden is het extra belangrijk dat hun woorden en gedrag matchen. Dat heeft positieve impact op het vertrouwen van medewerkers in de organisatie. Met als effect een gezond werk en leer klimaat en snelle besluitvorming. Zorg medewerkers, pikken snel op als dit niet het geval is. Dit vraagt niet om perfecte leidinggevenden. Wel om leidinggevenden die in de spiegel kijken. En hun communicatieve skills onder de loep nemen. Individuele coaching helpt hierbij en/of op maat begeleide bijeenkomsten samen met collega leidinggevenden in de organisatie. Ervaringsgericht leren buiten de comfortzone. Waarbij een ieder eigenaar blijft van zijn of haar leerproces.

Impactvol, lean, afgestemd, ervaringsgericht.

Loopbaanadvies 

Duurzaam inzetbaar met de Speed Retreat 

Maatschappelijke ontwikkelingen en de arbeidsmarkt hebben grote impact op de invulling en omstandigheden van zorgberoepen. Dit zorgt voor vragen bij zorgprofessionals. Hoe blijf ik ‘zin’ houden in mijn werk? Past het nog wel in de nabije toekomst? En wat zijn alternatieven op korte en lange termijn? 

De Speed Retreat bestaat uit drie coachingssessies en een ontwikkeladvies. En geeft snel inzicht in de mogelijkheden om disbalans in werk te herstellen. Als dit niet wenselijk of mogelijk is staan alternatieven op korte en lange termijn centraal. Hierbij zijn het professionele en persoonlijke profiel, drive en kansen op de arbeidsmarkt belangrijk. De Speed Retreat wordt afgesloten met een ontwikkeladvies. Zo worden opgedane inzichten omgezet in acties met als effect duurzame inzetbaarheid.

Effectief, intens, netwerk beschikbaar.


NIELS DRABBE

Het vergroten van de impact van zorgprofessionals en leiders. Op henzelf en hun omgeving. Dat drijft mij!

Ik combineer mijn bedrijfskundige knowhow (Master of Arts) met ruim twintig jaar ervaring als organisatiecoach op het gebied van leiderschap, individuele coaching, (team) ontwikkeling en verandering. In de eerste en tweede lijn zorg. Daardoor ben ik bedreven in het verbinden van de strategie en doelen van de organisatie met de professionele en persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden, zorgprofessionals en teams. Ik heb een onderzoekende geest en zorg op een natuurlijke wijze voor een open leer en werkklimaat. Het vrijmaken en overdragen van de juiste kennis, vaardigheden en mind-set voor de rol, is mijn talent. Ik geniet ervan om in een goede samenwerking professionals te laten ‘schitteren’.

Kleine selectie uit functies en opdrachten: 

Coach Leiderschap (team) Ontwikkeling en Verandering – (Stroomz  Eindhoven), Coaching zorgteams – Individuele (leiderschap) coaching – cultuur (Malderburch ouderenzorg), Coaching teams – Begeleider waardenbijeenkomsten – Individuele coaching (Stichting Kalorama), Coach en ontwikkelaar leertraject Effectief Leiderschap voor praktijkmanagers (De Ondernemende Huisarts Eindhoven), Teamcoach Positief Gezond Werkgeverschap (De Ondernemende Huisarts Eindhoven), Coaching zorgteams – Individuele (management) coaching – Begeleider waardenbijeenkomsten (Ouderenzorg organisatie Liemers), Leiderschapsontwikkeling individueel/team (Stichting Driestroom), Teamcoach – trainer – Adviseur Management Development – Loopbaanbegeleider – coach medisch specialisten – re-integratie adviseur (Ziekenhuis Rijnstate Arnhem)


  Interventiepartner

Contact

Gebruik het contactformulier of bel +31615325908